Tratě

Jindřichohradecký půlmaraton & štafeta – certifikovaná trať 21,0975 km

Protokol a osvědčení ČAS:

Dne 2.4.2017 provedli certifikovaní měřiči ČAS (Český Atletický Svaz) změření tratě Jindřichohradeckého půlmaratonu. Protokol o změření tratě najdete ke stažení zde. Osvědčení viz níže.

Osvědčení o změření tratě Jindřichohradecký půlmaraton

Osvědčení o změření tratě Jindřichohradecký půlmaraton

Popis tratě:

Trať má start a cíl v parku pod Gymnáziem v Jindřichově Hradci. Trasa vede pod Naxerovou lávkou podél řeky Nežárky směrem k Nežárecké bráně, kde se zatáčí vpravo směrem na Buk. U “kapličky” se odbočuje, mírně vpravo nahoru do Jakubské ulice, kterou se stoupá směrem ke kostelíku Sv. Jakuba a začátku cyklostezky. Dále běžíme po cyklostezce směrem na letiště. U letiště se zatáčí vpravo a následně vlevo po cyklostezce do Děbolína. Po doběhnutí do středu Děbolína se točí vlevo a hned zase vpravo směrem na rozhlednu na Rýdově kopci. Od rozhledny na Rýdově kopci se pokračuje po štěrkové cestě směrem ke kostelíku Sv. Barbora. Po doběhu na kraj lesa se na křižovatce běží vlevo po červené turistické značce přímo ke Sv. Barboře. I dále se pokračuje po červené turistické značce. POZOR zde na kameny a kořeny! Probíhá se lesem stále po červené turistické až k silnici. Na silnici vlevo směrem do Ratiboře. Uprostřed Ratiboře u hřiště je polovina trati a předávka štafet. Za hřištěm, na křižovatce se točíme doprava dolů směrem k autobusové zastávce. POZOR, zde se běží po relativně hodně frekventované silnici, kterou se stoupá do Roseče. V Roseči na návsi se zatáčí vlevo směrem k hostinci U Jitky a dále rovně lesemna asfaltovou silnici do Buku. Sbíhá se po asfaltu dolů do vesnice Buk a hned za Bukem se zatáčí doleva na polní cestu směrem na Frankův Dvůr. Od Frankova Dvora je již asfalt, po kterém se dobíhá zpět do Jindřichova Hradce do místní části Palice. Na křižovatce od Frankova Dvora a silnice do Buku běžíme rovně směr Palice. Dále pak ulicí Nežárecká dolů na hlavní, odbočujeme vpravo a hned po několika metrech vlevo na tzv. Karlov. Před sebou uvidíme vyhlídku na státní hrad a zámek. Na vyhlídce doleva dolů. POZOR zde kameny a v případě deště kluzký povrch ! Po seběhu dolů ulicí Nové Stavení, doprava a přes most k Nežárecké bráně. Před bránou doleva a po stejné trase jako na začátku do cíle.
Označen bude 5, 10, 15, 20 kilometr tratě.

trasa_21

Jinřichohradecký půlmaraton

Jinřichohradecký půlmaraton – detail startu a doběhu

Jinřichohradecký půlmaraton – detail startu a doběhu

21_zapad

Jinřichohradecký půlmaraton – detail Děbolín, Sv. Barbora, Ratiboř, Roseč, Buk

Start, cíl a kilometrovníky na 5, 10, 15 a 20km:

uprava-start 5km 10km uprava-Ratibor 15km 20km

Výškový profil:

Jinřichohradecký půlmaraton - výškový profil

Jinřichohradecký půlmaraton – výškový profil

 

Jindřichohradecký půlmaraton – rodinný běh

Trasa rodinného běhu

Trasa rodinného běhu kopíruje břehy řeky Nežárky. Poběží se z prostoru startu v parku pod Gymnáziem v Jindřichově Hradci, cestičkou dolů pod Naxerovu lávku. Běží se kolem dětského hřiště (zleva), stále podél řeky až k Nežárecké bráně. U Nežárecké brány rovně přes ulici Nežárecká a dál podél zámku ulicí Pod Hradem až k ulici Mlýnská. POZOR zde na kameny a nerovný povrch ! V ulici Mlýnská se zatáčí doprava a dále přes most. Za mostem doprava směrem na Karlov. Vybíhá se nahoru na vyhlídku na zámek a opět sbíhá dolů ulicí Nové Stavení. Opět zde POZOR na kameny a nerovný povrch ! Přebíhá se ulice Nežárecká a probíhá se parkem po druhém břehu Nežárky až k Naxerově lávce. Přeběhne se Naxerova lávka a vbíhá se do cíle :).

Rodinný běh

Rodinný běh