Propozice

r. 2024 / 8. ročník

Datum konání závodu:
sobota 15. 6. 2024

Tratě:
21 km; dvoučlenná štafeta cca 10,5 + 10,5 km; rodinný běh cca 2,2km

Start: 
park pod Gymnáziem Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec
16:00 start rodinného běhu
17:00 start hlavního závodu pro jednotlivce a první členy štafet

Přihlášky:
Elektronické registrace do středy 12. června 2024, nebo do naplnění kapacity závodu, na adrese:

https://raceregister.cz/jhpulmaraton2024

V neděli 26. 5. 2024 je poslední možnost registrace se jménem na startovním čísle a za základní startovné! Poté bude vyšší startovné a startovní číslo již bude bez jména.

Prezence:
Sobota 15. června 2024 od 10:00 do 16:00 hod. V 16:00 bude uzavřena prezence, aby mohl závod včas odstartovat, proto svůj příchod naplánujte včas!
Prezence pro rodinný běh bude uzavřena v 15:30 (start v 16:00). Součástí prezence pro rodinný běh je pouze převzetí startovního balíčku.

Vyhlášení:
Slavnostní vyhlášení vítězů je naplánováno na cca 19:00 v parku pod GVN.

Zázemí pro závodníky
Při prezenci dostanete startovní číslo, které slouží zároveň jako vstupenka do zázemí. Zázemí je umístěné na tenisových kurtech, které jsou v těsné blízkosti startu/cíle. Jsou zde WC a sprchy. Další WC budou v podobě mobilních toalet v přímo prostoru startu a cíle.

Úschova zavazadel
Zavazadla je možno uschovat v prostoru startu a cíle (bude označeno). Při převzetí bude zavazadlo označeno stejným číslem, jako je vaše startovní. Vyzvednutí zavazadla po závodě bude podmíněno ukázáním stejného startovního čísla. Za cenné věci neručíme.


Startovné:

550,- Kč (při včasné registraci a platbě do neděle 26. května 2024). V ceně je 4x občerstvení po trase, občerstvení u startu/cíle, startovní číslo se jménem, cílová medaile.
750,- Kč (při pozdější registraci a platbě). V ceně je 4x občerstvení po trase, občerstvení u startu/cíle, uni startovní číslo, cílová medaile.
1000,- Kč (dvoučlenná štafeta – při včasné registraci a platbě do neděle 26. května 2024). V ceně je 4x občerstvení po trase, občerstvení u startu/cíle, startovní čísla se jmény, cílové medaile.
1200,- Kč (dvoučlenná štafeta – při pozdější registraci a platbě). V ceně je 4x občerstvení po trase, občerstvení u startu/cíle, uni startovní čísla, cílové medaile.
150,- Kč (za každého účastníka rodinného běhu). V ceně je občerstvení u startu/cíle, startovní číslo a cílová medaile.

Přihlášení na místě:
Možnost přihlásit se na místě předpokládáme především pro rodinný běh, ale i zde pouze v případě, že budou volné startovní balíčky! Pokud včas nestihnete elektronickou formu registrace, tak je možné se přihlásit na místě, ale pouze v případě že nebude naplněna kapacita závodu a pouze do 15:00! O stavu naplnění startovní listiny budeme průběžně informovat na těchto stránkách. Pro rodinný běh bude přihlášení možné do 15:30.

Kapacita závodu:
200 běžců půlmaraton + 70 štafet. Proto doporučujeme včasnou registraci a platbu.

Kategorie:
Směrodatný pro zařazení do kategorie je rok narození.

Junioři (do 18 let včetně),
Juniorky (do 18 let včetně).

Muži A (19-39 let),
Muži B (40-49 let),
Muži C (50-59 let),
Muži D (60-69 let),
Muži E (70 a více let).

Ženy A (19-34 let),
Ženy B (35-49 let),
Ženy C (50 a více let).

Kategorie pro štafety – smíšená, ženská a mužská.

Ceny:
Každý kdo doběhne do cíle závodu obdrží cílovou medaili. První tři v každé kategorii získají navíc pohár a věcné ceny. Věcné ceny a pohár obdrží i první štafety (mužská, ženská, smíšená). Dále bude vyhlášen nejlepší muž, žena závodu. Případně nejstarší a nejmladší účastník.

Popis tratí:
Popis tratí je uveden zde.

Ustanovení:
Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, běží se v levé části vozovky. Každý běží na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav musí odpovídat náročnosti tohoto závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, videozáznamy a záznamy hovorů pořízených při této sportovní události bez časového omezení v souladu se zákonem. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo jejich návštěvou. U závodníků mladších 18 let budeme při prezenci na hlavní závod vyžadovat souhlas zákonného zástupce. Formulář “souhlas zákonného zástupce” lze stáhnout zde, vytiskněte a vyplňte jej, a přineste s sebou k prezenci.

Příjezd a parkování

Příjezd do Jindřichova Hradce z hlavních směrů je znázorněn na obrázku níže. Pro parkování použijte parkoviště na ulici Miřiovského, které vyhrazené přímo pro účastníky běhu ! Parkoviště na roku ulic Pražská a Röschova, které je nejblíže (cca 200m) ke startu může být přeplněné ! Více najdete na interaktivní mapě webu města Jindřichův Hradec.

Příjezd

Příjezd

Parkování

Parkování

Ubytování:
Pořadatel nezajišťuje. Je však možné využít bohaté možnosti ubytování, které město Jindřichův Hradec a okolí nabízí.

Přejeme Vám příjemný běh !

Děkujeme všem sponzorům za jejich přízeň a podporu tohoto závodu.