Propozice

r. 2021 / 5. ročník

Datum konání závodu:
19. 6. 2021

Tratě:
21 km; dvoučlenná štafeta cca 10,5 + 10,5 km; rodinný běh cca 2,2km

Start: 
park pod Gymnáziem Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec
16:00 start rodinného běhu
17:00 start hlavního závodu pro jednotlivce a první členy štafet
17:30 REBEL RUN – ZRUŠEN

Přihlášky:
Elektronické registrace do pondělí 31. května 2021, nebo do naplnění kapacity závodu, na adrese: http://jindrichohradeckypulmaraton.cz/registrace/.
Předprodej startovních čísel pro rodinný běh  bude upřesněn.

Prezence:
Sobota 19. června 2021 od 10:00 do 16:00 hod. V 16:00 bude uzavřena prezence, aby mohl závod včas odstartovat, proto svůj příchod naplánujte včas!
U rodinného běhu je součástí prezence pouze převzetí startovního balíčku pro každého účastníka běhu v předprodeji, který bude teprve zahájen.

Vyhlášení:
Slavnostní vyhlášení vítězů je naplánováno na 19:00 v parku pod GVN.

Zázemí pro závodníky
Při prezenci dostanete startovní číslo, které slouží zároveň jako vstupenka do zázemí. Zázemí je umístěné v místě startu a cíle a v prostorách Gymnázia Jindřichův Hradec cca 50m od startu/cíle. Vstup do budovy Gymnázia je zadní částí ze dvora. Bude zde úschova zavazadel, šatna pro muže, šatna pro ženy, 3x sprcha pro muže, 3x sprcha pro ženy, 1x WC pro muže a 1x WC pro ženy. Další WC budou v podobě mobilních toalet v přímo prostoru startu a cíle.

Úschova zavazadel
Zavazadla je možno uschovat v prostorách zázemí Gymnázia. Při převzetí bude zavazadlo označeno stejným číslem, jako je vaše startovní. Vyzvednutí zavazadla po závodě bude podmíněno ukázáním stejného startovního čísla. Za cenné věci neručíme.

Startovné:

Nárok na vrácení startovného za stornovaný Jindřichohradecký půlmaraton v roce 2020 bylo možné uplatnit do 15. 5. 2020 !

Všechny uhrazené startovné jsme automaticky převedli do roku 2021 a stále se budou vztahovat k V. ročníku našeho běhu.

450,- Kč (při včasné registraci a platbě do pondělí 31. května 2021). V ceně je 4x občerstvení po trase, občerstvení u startu/cíle, startovní číslo se jménem, cílová medaile.
600,- Kč (při pozdější registraci a platbě). V ceně je 4x občerstvení po trase, občerstvení u startu/cíle, uni startovní číslo, cílová medaile.
850,- Kč (dvoučlenná štafeta – při včasné registraci a platbě do pondělí 31. května 2021). V ceně je 4x občerstvení po trase, občerstvení u startu/cíle, startovní čísla se jmény, cílové medaile.
1000,- Kč (dvoučlenná štafeta – při pozdější registraci a platbě). V ceně je 4x občerstvení po trase, občerstvení u startu/cíle, uni startovní čísla, cílové medaile.
100,- Kč (za každého účastníka rodinného běhu). V ceně je občerstvení u startu/cíle, startovní číslo a cílová medaile. Předprodej bude teprve zahájen.

Přihlášení na místě:
Možnost přihlásit se na místě předpokládáme především pro rodinný běh! Pokud včas nestihnete elektronickou formu registrace, tak je možné se přihlásit na místě, ale pouze v případě že nebude naplněna kapacita závodu a pouze do 16:00! O stavu naplnění startovní listiny budeme průběžně informovat na těchto stránkách. Pro rodinný běh bude přihlášení možné do 15:45.

Kapacita závodu:
350 běžců půlmaraton + 100 štafet. Proto doporučujeme včasnou registraci a platbu.

Kategorie:
Směrodatný pro zařazení do kategorie je rok narození.

Junioři (do 18 let včetně),
Juniorky (do 18 let včetně).

Muži A (19-39 let),
Muži B (40-49 let),
Muži C (50-59 let),
Muži D (60-69 let),
Muži E (70 a více let).

Ženy A (19-34 let),
Ženy B (35-49 let),
Ženy C (50 a více let).

Kategorie pro štafety – smíšená, ženská a mužská.

Ceny:
Každý kdo doběhne do cíle závodu obdrží cílovou medaili. První tři v každé kategorii získají navíc pohár a věcné ceny. Věcné ceny a pohár obdrží i první štafety (mužská, ženská, smíšená). Dále bude vyhlášen nejlepší muž, žena závodu. Případně nejstarší a nejmladší účastník.

Popis tratí:
Popis tratí je uveden zde.

Ustanovení:
Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, běží se v levé části vozovky. Každý běží na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav musí odpovídat náročnosti tohoto závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, videozáznamy a záznamy hovorů pořízených při této sportovní události bez časového omezení v souladu se zákonem. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo jejich návštěvou. U závodníků mladších 18 let budeme při prezenci na hlavní závod vyžadovat souhlas zákonného zástupce. Formulář “souhlas zákonného zástupce” lze stáhnout zde, vytiskněte a vyplňte jej, a přineste s sebou k prezenci.

Příjezd a parkování

Příjezd do Jindřichova Hradce z hlavních směrů je znázorněn na obrázku níže. Pro parkování použijte parkoviště na ulici Miřiovského, které vyhrazené přímo pro účastníky běhu ! Parkoviště na roku ulic Pražská a Röschova, které je nejblíže (cca 200m) ke startu může být přeplněné ! Více najdete na interaktivní mapě webu města Jindřichův Hradec.

Příjezd

Příjezd

Parkování

Parkování

Ubytování:
Pořadatel nezajišťuje. Je však možné využít bohaté možnosti ubytování, které město Jindřichův Hradec a okolí nabízí.

Přejeme Vám příjemný běh !

Děkujeme všem sponzorům za jejich přízeň a podporu tohoto závodu.