Pravidla závodu

Pravidla závodu “Jindřichohradecký půlmaraton & Štafeta & Rodinný běh” 2024

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidel a podmínkách bez předchozího oznámení.

Základní pravidla

Běh se řídí vybranými ustanoveními pravidel IAAF/Českého atletického svazu, zejména o běhu na silnici (mimo stadion). Běží se vždy v levé části vozovky a běžci povinně dodržují pravidla silničního provozu ! Běžci nemají absolutní přednost. Dodržování pravidel bude kontrolováno dohledem na trati.

Omezení závodníků

Závod je otevřen pro veřejnost a může se ho zúčastnit každý sportovec s přihlédnutím ke svým schopnostem a zdravotnímu stavu – viz níže. Účastníci ve věku do 18 let, musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při registraci před startem. Formulář “souhlas zákonného zástupce” lze stáhnout zde, vytiskněte a vyplňte jej, a přineste s sebou k prezenci.

Maximální počet běžců je z technických důvodů omezen na 350 pro půlmaraton + 100 pro štafety.

Účastník si je vědom toho, že účast na závodu Jindřichohradecký půlmaraton nebo Štafetě nebo Rodinném běhu je na vlastní riziko, že se akce účastní dobrovolně, a že organizátor akce nebo osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za jakoukoliv újmu na zdraví, majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí na závodě nebo jeho sledováním.

Kategorie

Muži absolutní pořadí, Ženy absolutní pořadí, Muži A (19-39 let), Muži B (40-49 let), Muži C (50-59 let), Muži D (60-69 let), Muži E (70 a více let), Ženy A (19-34 let), Ženy B (35-49 let), Ženy C (50 a více let), Junioři (do 18 let včetně), Juniorky (do 18 let včetně). Rodinný běh podle pravidel níže.

Štafety

Počet členů štafety je stanoven na dva. Štafeta může být smíšená (muž, žena), ženská (2 ženy) a mužská (2 muži). Každý člen štafety běží jeden úsek. První úsek je cca 10,5 km, druhý cca 10,5 km. Předávka štafety je v obci Ratiboř. Předávka štafety probíhá tak, že první člen štafety přeběhne čipový snímací pás a předává startovní číslo (čip) umístěné na triatlonovém pásu (gumě) druhému členovi štafety. Startovní čip je nalepený na startovním čísle štafety. Pořadí členů štafety není rozhodující. Věcné ceny obdrží první tři štafety v jednotlivých kategoriích. Dopravu druhých členů štafety a odvoz prvních členů štafety na předávku do obce Ratiboř zajistí pořadatel.

Rodinný běh

Rodinný běh je určen pro širokou věřejnost – děti, rodiče, prarodiče, kočárky atd. Trasu ve vzdálenosti cca 2,2 km lze uběhnout nebo ujít. Hodnoceni budou nejlepší 3 dívky a nejlepší 3 chlapci. Rodinný běh je zpoplatněn částkou 150,- Kč a jeho kapacita je omezena na 150 účastníků. V ceně startovného je startovní číslo, občerstvení a cílová medaile. Registrace na rodinný běh probíhá online. Startovní balíčky na rodinný běh budou k vyzvednutí během prezence v den startu od 10:00 max. do 15:30.

Zdravotní stav

Každý závodník bere na vědomí, že se jedná o náročný závod v horkém letním počasí (červen) a je srozuměn se situací, že v rámci jeho absolvování může dojít i k nebezpečí kolapsu nebo vážného zranění. Tuto situaci si každý odsouhlasením Pravidel závodu v přihlášce zvážil a zcela dobrovolně podstupuje toto riziko. Zároveň účastník zvážil a plně přejímá riziko spojené s jednotlivými překážkami, které se mohou různými povětrnostními vlivy měnit i v průběhu samotné akce, mohou se uvolnit či povolit a následkem toho může dojít až k vážnému zranění ohrožující samotný život soutěžícího. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za tyto situace a každý účastník odesláním přihlášky tato rizika přebírá jako svá vlastní. Účastníci výslovně souhlasí se všemi riziky tratě, známými či neznámými. Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.

Registraci je možné provést nejpozději do středy 12. června 2024 (nebo do vyčerpání kapacity závodu) elektronicky na adrese: https://raceregister.cz/jhpulmaraton2024

V neděli 26. 5. 2024 je poslední možnost registrace se jménem na startovním čísle a za základní startovné! Poté bude vyšší startovné a startovní číslo již bude bez jména.

Po registraci by Vám měl ihned dorazit potvrzující e-mail s detaily platby.

Startovné je nutné uhradit do 3 dnů od registrace závodníka. V ceně startovného je 4x občerstvení po trase, občerstvení u startu/cíle, startovní číslo se jménem, cílová medaile. Přihlášení později a na místě mají vyšší startovné, startovní číslo bez jména.

550,- Kč – startovné uhrazené do neděle 26. května 2024 včetně.

750,- Kč – při pozdější registraci a platbě (v případě volné kapacity a jen pro omezený počet běžců).

1000,- Kč – dvoučlenná štafeta – startovné uhrazené do neděle 26. května 2024 včetně.

1200,- Kč dvoučlenná štafeta – při pozdější registraci a platbě (v případě volné kapacity a jen pro omezený počet běžců).

150,- Kč – za každého účastníka rodinného běhu

Výdej startovních čísel

Výdej startovních balíčků proběhne během prezence v den závodu 15. června 2024 v době od 10:00 do 16:00 v parku pod Gymnáziem. V 16.00 bude prezence uzavřena, aby se vše mohlo připravit na hromadný start. Účastníci rodinného běhu obdrží startovní balíček také v den závodu od 10:00 do 15:30 (v 16:00 start).

Startovní číslo a časomíra

Startovní číslo najdete ve startovním balíčku, který dostanete při prezenci. Umístěte ho prosím na přední stranu trika (musí být viditelné po celou dobu závodu) nejlépe na hrudník, přiloženými spínacími špendíky. Dejte pozor abyste špendíky nebo jinak nezničili čipy, které jsou nalepeny na zadní straně startovního čísla.

Čas je měřen pomocí jednorázových čipů, které jsou nalepeny na zadní straně startovního čísla.  Žádný čip = žádný čas.

Při průběhu cílem nepřekrývejte rukou startovní číslo (např. vypínání hodinek apod.) a to kvůli pořízení cílové fotografie a případnému ověření výsledku.

V případě ztráty čipu nebo startovního čísla během závodu v cíli bezpodmínečně nahlašte své startovní číslo časoměřičům a rozhodčím.

V případě, že do závodu nenastoupíte nebo naopak ze závodu odstoupíte, informujte vždy časomíru.

Start a cíl

Prostor startu a cíle je v jednom místě – park pod Gymnáziem v Jindřichově Hradci. Společný start je plánován na 17:00 hod. Start rodinného běhu bude v 16:00.

V prostoru startu a cíle (pod nafukovacím obloukem města Jindřichův Hradec) se po doběhu prosím nezastavujte. To kvůli časomíře, aby byly výsledky zapsány i těm, kteří doběhnou za Vámi.

Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.

Zázemí

Zázemí je umístěné v prostorách tenisových kurtů, které jsou v těsné blízkosti startu/cíle. V zázemí najdete WC a sprchy. Další WC budou v podobě mobilních toalet v přímo prostoru startu a cíle. V prostoru startu/cíle (bude označeno) bude i úschova zavazadel. Při převzetí bude zavazadlo označeno stejným číslem, jako je vaše startovní. Vyzvednutí zavazadla po závodě bude podmíněno ukázáním stejného startovního čísla. Za cenné věci neručíme.

Při prezenci dostanete startovní číslo, které slouží zároveň jako vstupenka do zázemí.

Parkování

Pro parkování použijte parkoviště na ulici Miřiovského, které vyhrazené přímo pro účastníky běhu ! Parkoviště na roku ulic Pražská a Röschova, které je nejblíže (cca 200m) ke startu může být přeplněné ! Více najdete na interaktivní mapě webu města Jindřichův Hradec.

Trasy závodu

Popis tratí je uveden zde. Trať vede po místních veřejných komunikacích, chodnících a turistických cestách. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Na všech důležitých křižovatkách bude přítomen pořadatel, který bude případnou dopravu korigovat. Dbejte ale i tak zvýšené opatrnosti kvůli možnému pohybu vozidel.

Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo upravit trasu dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.

Občerstvovací stanice

Občerstvovací stanice jsou umístěny na 6, 11, 13, a 18 km (rozhledna Rýdův kopec, předávka štafety Ratiboř, RosečFrankův Dvůr) a v prostoru cíle. Jako občerstvení budou k dispozici pitná voda, iontový nápoj, banány, pomeranče, cukr, sůl. V případě velkého vedra občerstvovací stanice přidáme.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Přihlášením do závodu udělujete dobrovolně souhlas BROMEX solution s.r.o. se sídlem tř. Dr. Edvarda Beneše, 105/106, 392 01 Soběslav (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • bydliště
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • fotografie z průběhu akce
 • 2. Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie z průběhu akce je nutné zpracovat:

a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu Jindřichohradecký půlmaraton který organizuje Správce. Akce se koná dne 15.6.2024 v 17:00.

b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 3 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo zpracovatelů pověřených Správcem.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Rady pro závod

Předpokládáme, že pokud se přihlašujete na 1/2 maraton, tak již nějaké zkušnosti s běháním máte, ale přesto níže pár tradičních rad:

Oblečení – oblečte se vždy podle počasí ! Dá se předpokládat, že na konci června již bude velké horko, proto volte volné a lehké oblečení. Plánujeme, že ve startovním balíčku dostanete houbičku na vodu, kterou si vezměte s sebou na trať. Namočenou houbičku (voda bude na startu/cíli a na každé občerstvovací stanici) si dejte za tričko do zátylku. Chraňte si hlavu před sluncem. Pouze v případě horšího počasí nebo deště volte druhou vrstvu. Běžte v botách, které máte vyzkoušené. Po doběhu nezůstávejte ve vlhkém oblečení ani pokud bude horko, vždy se rychle převlékněte. Mějte s sebou dostatek oblečení pro převlečení. Jednoduše – “nepřehřát se” 🙂 !

Tempo – udržujte stálé průměrné tempo. Klíčem k úspěchu je udržet stálé tempo, mnozí závodníci dělají chybu, že v začátku závodu přecení své síly. Přeci jen jde o 1/2 maraton, takže času na závodění je dost. Určete si svou ideální rychlost a tu udržujte po celý závod. Jednoduše – “nepřepal to” 🙂 !

Pitný režim před a během závodu – poslední dny před závodem myslete na pitný režim a vědomě se snažte doplňovat tekutiny. Vzhledem k termínu závodu na konci června a startu ve 3h odpoledne doplňujte během závodu tekutiny častěji než jste běžně zvyklí, ale zároveň nepijte velké množství tekutin naráz, nejvíce 1 až 2 dcl ! Příliš malý i nadměrný přísun tekutin může způsobit zdravotní problémy. Potřeby a zvyky každého běžce se liší a jsou ovlivněny i vnějšími podmínkami – teplotou, vlhkostí vzduchu. V cíli závodu se snažte zavodnit, urychlíte tím regeneraci. Pokud budete mít chuť na pivo, rozhodně volte pivo nealkoholické. Jednoduše – “zalít, ale nepřelít” 🙂 !

Výživa během závodu – nejméně tři hodiny před závodem nejezte žádné velké tučné jídlo. Během závodu nepodceňte výživu, obzvlášť pokud na trati trávíte více než hodinu. V průběhu závodu si dejte energetickou tyčinku, gel nebo půlku banánu, případně doplňte sůl. Stravování si vyzkoušejte už v rámci tréninku. Jednoduše – “bacha na hlaďák” 🙂 !

Výsledky

Po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry budou výsledky v co nejkratším čase uveřejněny na tabulích v místě startu a cíle a zde na webových stránkách. Pokud najdete ve výsledcích chybu, kontaktujte nás neprodleně e-mailem na info@jindrichohradeckypulmaraton.cz.

V případě, že nebude v dané kategorii alespoň 5 běžců, kategorie se spojí se sousední a místo ní bude vyhlášen např. nejmladší/nejstarší běžec.

Škody vzniklé během závodu

Všechny škody, které účastník akce způsobí sobě, jiným účastníkům akce, organizátorovi nebo osobám spolupracujícím, je povinen uhradit v plné výši na vlastní náklady.

Zajímavé body na trase

Statní hrad a zámek Jindřichův Hradec, Děbolín, rozhledna Rýdův kopec, Sv. Barbora, Ratiboř, Roseč, Buk, Frankův Dvůr

Respektujte pokyny organizátorů závodu, závoďte dle pravidel fair play. Děkujeme

Hodně štěstí!