Jindřichohradecký Duatlon BUDE !

Jindřichohradecký Duatlon BUDE ! Závod proběhne dle aktuálních vládních opatřeních viz níže.

I přes to, že poběžíme venku, žádáme závodníky, aby si na start vzali roušky.

Registrace bude probíhat v parku pod GVN v sobotu 3. 10. 2020 od 9:00 – 10:30 hodin.

Epidemiologická opatření v rámci prevence nemoci COVID-19 dle nařízení Ministerstva zdravotnictví na Jindřichohradeckém duatlonu:

 1. Ve všech prostorách duatlonového zázemí je povinné zakrytí úst a nosu. Prosíme nezapomeňte si ústenku, roušku, běžecký tunel s sebou.
  Pokud zapomenete, nebojte, myslíme na Vás a na místě si budete moci koupit jednorázovou ústenku za 10 Kč.
 2. Výdej startovních čísel bude probíhat v sobotu v den závodu od 9:00 do 10:30. Start závodu je plánován na 11:00. Prosíme při výdeji udržujte potřebný odstup.
 3. Všichni závodníci jsou dle vyhlášky hygienické stanice Jihočeského kraje povinni mít zakrytý nos a ústa nejen po celou dobu, kdy se pohybují v zázemí závodu, ale i před startem samotného závodu, kdy jsou ve startovního koridoru.
 4. Závodníci budou rozděleni do startovních vln, tak aby bylo zamezeno shromáždění většího počtu osob, než je v dobu konání závodu povoleno. Každá z těchto vln bude startovat po 50 lidech v rámci oddělených startů, které se vzájemně nepromíchávají. Do prostoru startu budou běžci vpuštěni 10 minut před startem jejich závodu.
  Předběžně je počítáno s dvěma vlnami pro jednotlivce a jednou pro štafety. Vlny budou startovat s dvouminutovým rozestupem.
 5. Po doběhu se můžete v prostoru cíle občerstvit, ale je důležité, abyste zázemí opustili v co nejkratší možné době.
 6. K dispozici budou volně dostupné dezinfekční prostředky pro závodníky, prosím využívejte je a myslete na sebe i ostatní závodníky.
 7. Občerstvovací stanice z důvodu hygienických opatřeních nebudou k dispozici. Po doběhu bude k dispozici balená voda pro každého závodníka.
 8. Vyhlašovat se budou pouze celkoví vítězové (1. – 3. místo) individuálně po doběhu – muži, ženy, štafety. Hromadné vyhlášení nebude.